YETKİNLİKLERİMİZ

* Perakende ve Yönetim Danışmanlığı

 

 • Pera yönetim verdiği hizmetlerinde tamamen müşteri odaklı çalışarak işletmelerin mevcut kaynaklarını etkin ve verimli kullanmalarını amaçlar.

 • Bu bağlamda sunduğu tüm çözüm önerileri standart kalıplardan uzak ve işletmeye özeldir.

 • Pera yönetimin uzman danışmanları ulusal, yerel şirketler ve akademilerde edindiği tüm bilgi, birikimlerini müşterilerine aktarmayı hedefler.

 • Pera yönetim doğruluk ve gerçekçiliği ilke edinerek; Sürdürülebilir, uygulanabilir, ölçülebilir ve yorumlanabilir çözümler sunar.

 

* Kurumsal Yönetim

 • İşletmenin kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulması.

* Kategori Yönetimi

 • Perakendede konsept belirleme

 • Kategori bölümlerinin oluşturulması

 • Konsepte göre ürün portföyü oluşturulması

 • Kategori ve ürün bazında ciro takibi

 • Kategori ve ürün bazında karlılık takibi

 • Kategori ve ürün bazında stok devir hızı ve stok kontrolü

 • Kategori bazlı depolama

* Kampanya Yönetimi

 

 • Kampanya çeşitleri

 • Kampanyanın duyurulması ve hazırlık süreci

 • Kampanya ürünü siparişinde dikkat edilmesi gerekenler

 • Kampanya ürünü mağaza içi sunum teknikleri

 • Müşteride algı oluşturma

 • Rakip fiyat araştırması

 • Kampanyada alan yönetimi

 • Görsel tasarım ve reklam çalışmaları

 • Vb.

* Kurumsal Check-Up

 • PERA YÖNETİM mevcut hali ile firmanızın tüm faaliyetlerini sistemsel ve fiziki olarak inceleyerek size detaylı bir sunum yapar.

 • Yapılan sunumda farkında olduğunuz veya olamadığınız tüm olumlu ve olumsuz tespitler tarafınıza çözüm önerileri ve detayları ile birlikte sözlü, yazılı olarak aktarılır.

 

* Raporlama ve Fire Yönetimi

 •  Doğru rapor alma ve yorumlama teknikleri

 

* Satın Alma ve Birleşme

 

 • Devir alma ve devretme süreçlerinde operasyon yönetimi

 

* Mağaza Yenileme ve Konsept Oluşturma

 

 • Pera Yönetim çok hızlı gelişen ve yenilenen perakende dinamiklerine en uygun mağaza dizilim ve sunumunu oluşturarak müşterilerin ve işletmenin en üst seviyede verim alabilmeleri adına çözümler üretir.

 • Mağazada m2 verimliliği en üst seviyede tutularak etkili bir alan yönetimi oluşturulur

 • Oluşturulan konsepte en uygun görsel tasarımlar ile etkili bir algı oluşturulur

 • Reyon ve ürün dizilimleri satış artırıcı teşhirlerle birlikte maksimum verimliliğe taşınır

 • Çok düşük maliyetler ile mağaza geneli tadilat, dekorasyon, demirbaş yenilenmesi gibi çalışmalar yönetilerek maksimum verim elde edinilmesi sağlanır.

 

* Lokasyon Seçim Danışmanlığı

 

 • Marka kimliğine uygun verimli lokasyon seçimi

 • Kiralama sürecinin yönetimi

 • Kontrat maddelerinin düzenlenmesi

 • Vb.

 

* Satınalma

 

 • Tüm satınalma süreçleri incelendikten sonra hata ve eksiklikler tespit edilip çözüm önerileri ile geri bildirim sağlanır.

 

* Hizmet reyonları geliştirme, karlılık ve düzenleme

 

 • Mağazalardaki şarküteri, et ürünleri, meyve sebze reyonları, unlu mamüller,    kuruyemiş vb.. birimlerin karlılıklarının incelenmesi ve denetimi.

 • Satış, karlılık artırıcı çözümler.

 • Etkili satış ve sunum teknikleri

* Aile Şirketlerinde Aile Anayasasının Oluşturulması ve Uygulanması

 • Günümüzde aile şirketi kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir olgudur. Aile bireylerinin şirket sahipliğini paylaştığı bu şirketlerde temel sıkıntı aile üyelerinin birbirleri arasında yazılı ve hatta kimi zaman sözlü dahi olmayan bir takım kuralların olmayışı ve bunun da kişiler arası çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir.

 • İnsanın var olduğu her yerde karmaşa ve problem çıkabileceği için bu kuralların açık ve her tarafın çıkarını gözetecek adaletli bir şekilde oluşturulması ve koşulsuz uygulanmasının sağlanması ve hem bireyler hem de şirket için hayati öneme sahiptir.

 

* Satış ve Ciro Artırıcı Faaliyetlerin Yönetilmesi

Aşağıda belirtilen tüm başlıklar verimli ve sürdürülebilir kar zarar dengesinde ayrılmaz bir bütündür bu bağlamda her oluşum en ince detayları ile incelenerek maksimum verimlilikte çalışması sağlanmalıdır Pera Yönetim uzman kadrosu ile yaptığı çalışmalarda olumsuz her konu için kalıcı ve sürdürülebilir sistemler kurar.

 • Kayıp kaçak fire oranları - Norm kadro - Satın alma - Muhasebe -Bilgi işlem - İdari işler - Müşteri ilişkileri - İnsan kaynakları – Reklam - Görsel tasarım - Alan yönetimi - Hizmet reyonları

 • Lojistik - Stok - Ürün ve reyon kategorileri - Genel giderler – Fiyatlandırma – Kampanya - Mağaza atmosferi - Zaman yönetimi - İş zekâsı - Perakende matematiği - Yolsuzluk - Eğitim

 • Üretim – Sunum - Depolama – Pirim - Lokasyon – Karlılık – Çeşit –Etiketleme - Son kullanım - Müşteri servisi - Çalışma saatleri – Hijyen – Temizlik – İklimlendirme - Nakit satış – Iskonto

 • Kurumsal satış - Topatan satış – Kumanya - Müşteri kartı - Yemek kartları - Ambalaj - Dekorasyon – Demirbaş – Kalibrasyon - Mal kabul – İade - Görev tanımları - Organizasyon şeması

 • Satış politikası - Mağaza kimliği - Evrak kayıt – Finans – Bütçe - Ödeme dengesi – Misyon – Vizyon – Hedefler - Piyasa analizi - Gölge müşteri - Müşteri sadakati - Rakip takibi – Yenilikler

 • Raporlama - İş güvenliği – Sigorta - Marj yönetimi - E-Ticaret - E-Fatura – Sayım – Envanter - Gıda güvenliği – Planogram

 

* Şirket İçi Yolsuzlukların Denetim, Tespit ve Engellenmesi

 • Yolsuzlukları ortaya çıkarmada bağımsız denetim firmaları şirket içindeki denetimcilerden daha başarılı olabilirler. İşlerini objektif bir şekilde yaparlar. Kafalarında 'Vedat bey dürüst insandır asla rüşvet almaz kesin bir yanlışlık vardır' gibi düşünceler yoktur. Onlar rakamlara konsantre olup problemin nerede olduğunu saptamaya çalışırlar. Amaçları, hataları, eksiklikleri ve suistimalleri ortaya çıkarmaktır.

 

* Perakende Mağazacılık Eğitimleri ve Danışmanlığı

 • Mağazacılık Eğitimi perakende sektörünün en önemli mesleki eğitimlerinden biridir.

 • Pera yönetim her departmana özel geliştirdiği etkili eğitim sistemi anlaşılır ve uygulanabilir yapıdadır.

 • Perakende eğitimleri mağazacılık mesleğini seçen ve bu alanda kariyer yapmayı planlayan her perakende kurum çalışanın alması gereken temel yetkinlik eğitimlerinden biridir.

 

* İnsan Kaynakları Yönetimi Denetimi ve Danışmanlığı

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanlığının amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli İK çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi danışmanlığı insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanımlı kişiler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

* Planogram Raf ve Kategori Yönetimi

 • Planogram çözümümüz yalnızca tasarlamanızı sağlamıyor, uzmanlığınızı yansıtabileceğiniz bir ürün seçimi-ürün dizilimi öneri sistemini de getiriyor. Planogram Karar Destek Sistemi'yle, ürün özellikleri, performans verileri, sergileme özellikleri ve raf özellikleri dikkate alınarak, doğru ürünlerin seçilmesi, bu ürünlerin en doğru ön yüz adetleriyle sergilenmesi için sistemden yararlanabiliyorsunuz.

 • Her mağazada ayrı ayrı ürün adetleri ile doğru zamanda, doğru yerde, doğru adet ve fiyatta ürün bulundurma ve kar maksimizasyonu sağlanarak en etkili alan yönetimi sağlanır.

 

Yukarıda belirtilen tüm konular ile alakalı güncel bilgi ve birikimlere sahip uzman kadromuzla işletme ihtiyaçlarına göre uygulama ve çözümler üretmekteyiz daha fazlası için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

PERA YÖNETİM

UYGULANABİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, ÖLÇÜLEBİLİR

İŞLETMEYE  ÖZEL ÇÖZÜMLER  ÜRETİR