top of page

KURUMSAL CHECK-UP NEDİR

 

Kurumsal Check-Up

Bir işletmenin sağlığını ve performansını

değerlendirmek için yapılan bir inceleme ve analiz sürecidir.

&

Kurumsal check-up işletmenin tüm faaliyet alanlarını kapsar.

Tüm iş süreçleri ve departmanları incelenerek işletmenin güçlü yönlerini belirlemek, zayıf yönlerini tespit etmek ve geliştirme alanlarını tanımlamak için kullanılır.

YOL & YÖNTEM

 

Hedeflerin belirlenmesi:

Kurumsal check-up sürecine başlamadan önce, işletmenin mevcut durumunu değerlendirmek ve hedeflerin belirlenmesi önemlidir. İşletmenin kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlenerek, değerlendirme süreci bu hedeflere göre yapılır.

 

Veri toplama:

İşletmenin genel performansını değerlendirmek için çeşitli verilerin toplanması gerekmektedir.

Bu veriler finansal tablolar, satış rakamları, müşteri memnuniyeti anketleri, çalışan performansı gibi çeşitli kaynaklardan elde edilebilir.

 

İşletmenin organizasyonel yapısının analizi:

İşletmenin organizasyonel yapısı incelenerek, iş süreçleri, sorumluluklar, yetki ve iletişim kanalları gibi unsurlar gözden geçirilir.

Bu analiz, işletmenin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

 

Pazar analizi:

İşletmenin faaliyet gösterdiği pazarın analizi yapılır.

Rekabet durumu, müşteri segmentleri, pazar payı gibi faktörler değerlendirilir.

Bu analiz işletmenin pazardaki konumunu anlamaya ve stratejilerini gözden geçirmeye yardımcı olur.

 

Finansal analiz:

İşletmenin finansal durumu detaylı olarak incelenir.

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akışı gibi finansal veriler değerlendirilir.

İşletmenin karlılık, likidite, borçluluk durumu gibi finansal performans göstergeleri analiz edilir.

 

Müşteri analizi:

İşletmenin müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti değerlendirilir. Müşteri geri bildirimleri, şikayetler ve anketler üzerinden müşteri memnuniyeti düzeyi ölçülerek, müşteri ilişkileri stratejileri gözden geçirilir.

 

İnsan kaynakları analizi:

İşletmenin çalışanlarına ilişkin analiz yapılır.

Çalışan performansı, eğitim ihtiyaçları, motivasyon düzeyi gibi faktörler değerlendirilir.

İşletmenin insan kaynakları stratejileri gözden geçirilerek, çalışanların etkinliği ve iş tatmini artırılabilir.

 

Sonuçların değerlendirilmesi ve eylem planının oluşturulması:

Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen verilere dayanarak, işletmenin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir.

Bu bilgiler ışığında eylem planı oluşturulur ve iyileştirme faaliyetleri planlanır.

 

 

Kurumsal check-up süreci, işletmenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Bazı işletmeler bu analizleri kendi iç kaynaklarıyla yaparken, bazıları ise dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

Kurumsal check-up süreci, işletmenin sürekli iyileştirme ve gelişme çabalarının bir parçası olarak düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

bottom of page